LÊ TUẤN WRITER-TRANSLATOR-ACTOR-DIRECTOR


Click on any heading on sidebar to explore the subject

 

 

Follow me into my world of books, films and languages 

 

 

Click on the Amazon links below for purchase of my books


or

 contact me at

letuan.thewriter@yahoo.com

for an autographed copy


* WHO KILLED PINK SWALLOW? a novel

* MOTHERLAND a novel

* WHITE LOTUS  a novel

* GREEN BAMBOO JUSTICE a novel

* IN MARCH, MY GUN BROKE a translation from "THÁNG BA GẪY SÚNG" của Cao Xuân Huy

* GIẤC MƠ TUYỆT VỌNG a translation from "MAN OF LA MANCHA", a musical

* MÂY LANG THANG tạp ghi

* LUẬT RỪNG truyện trinh thám

 


MÂY LANG THANG

Những đoản văn, nhận định, truyện ngắn, kịch và thơ dịch từ tiếng Việt sang Anh Ngữ và ngược lại, những chương trong những cuốn tiểu thuyết viết bằng tiếng Anh được dịch sang tiếng Việt.


http://www.amazon.com/May-Lang-Thang-Tuan/dp/151483944X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1437401736&sr=1-1&keywords=may+lang+thangLUẬT RỪNG

Chuyện Trinh Thám đầu tiên bằng tiếng Việt trên nửa thế kỷ.

https://www.amazon.com/Luat-Rung-Vietnamese-tuan/dp/1533484988/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1474575993&sr=1-1&keywords=lu%E1%BA%ADt+r%E1%BB%ABng


 A translation from the musical 

MAN OF LA MANCHA.

 

Giải Dịch Thuật Toàn Quốc VNCH 1972-73

http://www.amazon.com/Giac-Mo-Tuyet-Vong-Vietnamese/dp/1493755854/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1437575212&sr=8-1&keywords=giac+mo+tuyet+vong

 IN MARCH, MY GUN BROKE


Bản dịch sang Anh Ngữ Hồi Ký
 'THÁNG BA GẪY SÚNG"
của
TQLC CAO XUÂN HUY
Make a free website with Yola