letuanthewriter


               Ca / Nhạc / Văn sĩ Quỳnh Giao mất ngày 23.7.2014 tại California.


Tháng 10 năm 2011, Quỳnh Giao ra mắt cuốn TẠP GHI tại Little Saigon.


Tôi được hân hạnh mời làm một trong những diễn giả. Dưới đây là phần phát biểu của tôi trong ngày ra mắt sách: 


Make a free website with Yola